معایب و مشکلات احتمالی دستگاه ردیاب

یکی از معایب و مشکلات احتمالی دستگاه ردیاب که در زمان سرقت خودرو پیش می آید، استفاده از مختل کننده جی پی اس و یا ضد ردیاب است. استفاده از این مختل کننده که معمولا توسط سارقین صورت می گیرد، مسیر یابی خودرو ها را با مشکل مواجه می کند. این...

ادامه مطلب