ردیاب شخصی GR160

امروزه یکی از کاربردی ترین ابزار های امنیتی، استفاده از دستگاه ردیاب شخصی است. از این ردیاب ها می توان برای کودکان و سالمندان و تمامی افراد مورد استفاده قرار بگیرد.ردیاب شخصی GR160 در دسته های GPS شخصی قرار گرفته که دارای قابلیت مغناطیسی است. این قابلیت باعث شده که...

ادامه مطلب